Genel havacılık sektörü 2008 yılında başlayan küresel ekonomik daralma etkilerini halen taşımaktadır. Ancak, özel uçak kiralamaları ise bu trendin aksine bir gelişim göstererek büyümeye devam etmektedir. Özel uçak satışlarında ise düşüş eğilimi sürmekte olup, 2019 yılına kadar bir toparlanma zor olacaktır.

Tek Motorlu Pervaneli Uçaklar

Son yıllardaki gibi 2017 yılında da tek motorlu pervaneli uçaklar sektörde hızla yaygınlaşmaya devam etmektedir. EASA ve FAA tarafından IFR uçuşlarda sertifiye edilmeye başlanan bu uçaklar, düşük ilk alım ve bakım maliyetleri nedeniyle sektörde tercih edilmeye ve pazar payını arttırmaya başlamıştır. Bu trendin 2017 yılı ve sonrasında da devam edeceği öngörülmektedir.

İşletici ve FBO Birleşmeleri

İş hayatının her alanında görülen operasyonel ve kurumsal birleşmeler, havacılık alanında da yaygınlaşmaya devam etmektedir. Halen özel uçak charter uçuşlarında faaliyet gösteren sadece Avrupa’da 1500’ün üzerinde firma bulunmaktadır. Bu durum işleticiler açısından maliyet arttırıcı bir etken olarak görülmekte, bu nedenle firmalar arasında birleşmeler görülmektedir. Avrupa’nın en büyük genel havacılık şirketlerinden olan Signature ve Landmark 2016 yılı içerisinde birleşmiş, benzer şekilde İngiliz Blink, Fransız Wijet ile operasyonlarını aynı çatı altında toplamıştır. Rekabetin hat safhada olduğu özel uçak kiralama alanında şirketlerin faaliyetlerine devam edebilmesi için bu tür birleşmelerin hayati önemde olduğu görülmektedir. Bu nedenle, önümüzdeki yıllarda küçük işleticilerin birleşerek daha rekabetçi bir yapıya bürünmeleri beklenebilir.  

Uçak Tiplerinde Tekleşme

İşletici firmalar açısından filolarında belirli hava araçlarına yer verilmesi hem işletme maliyetlerini hem de uçuş ekibi maliyetlerini düşürmektedir. Bu nedenle FBO’lar ve işletici firmalarda artan bir şekilde belirli hava araçlarına yönelme olduğu görülmektedir. Bu eğilim, 2017 yılında da devam edecek ve global olarak belirli hava araçlarının piyasa hakimiyeti pekişecektir. Bu kapsamda sektörün kısa menzil ve uzun menzil olarak yoğunlaşacağı öngörülmektedir. Kısa menzilde maliyetleri nedeniyle tek motorlu pervaneli uçaklarda artış görülürken, neredeyse 15.000 kilometreye varan uzun menzilli uçaklarda da bir artış beklenmektedir.